MinID

ID-porten er en felles innlogging til offentlige tjenester.

   Hjelp til innlogging
Personvernerklæring

Web for fagskoleutdanning er nå åpen for søking. Søknadsfristen er 15. april.
Dokumentasjon må være skolen i hende innen 20. april.

Informasjon til deg som søker fagskoleutdanning
Fagskolene gir yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller likeverdig realkompetanse.

Utdanningen kan gjennomføres som ordinært fulltidsstudium eller som deltidsstudium og gir opplæring innenfor tekniske og helsefaglige fordypninger. For mer informasjon, se www.fagskoleopptak.no.


Hvem kan søke fagskoleutdanning?
Du som har fagbrev innen det aktuelle fagområdet eller minst fem års relevant praksis kan søke.


Hvordan søke fagskoleutdanning?
Ved å registrere deg her, vil søknaden din bli sendt til Nasjonalt opptakskontor og videre til skolen du søker.

Du velger fritt skole og fagskoletilbud uavhengig av hvilket fylke du bor i.

Noe mer du lurer på?
Ta kontakt med Nasjonalt opptakskontor for fagskolen, se vårt nettsted: www.fagskoleopptak.no