MinID

ID-porten er en felles innlogging til offentlige tjenester.

   Hjelp til innlogging
Inntakskontorene Personvernerklæring

Det er viktig at du fyller ut søknaden din så nøyaktig som mulig. Vær nøye med utfylling av telefon-, mobilnummer, og e-postadresse, både når du registrerer deg som ny bruker av en elektronisk ID og inne på vigo.no. Les om søknadsprosessen på www.vilbli.no.
Endring av søknaden
Fram til søknadsfristen utløper kan du logge deg inn og endre søknaden så mange ganger du vil.
Kvittering
Husk å ta utskrift når du har fylt ut søknaden!
Svar på tilbud om plass og/eller venteplass
Husk at du må svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass, les mer på www.vilbli.no. For å finne ut hvilket tilbud du har fått, må du logge deg inn på www.vigo.no. Du risikerer å miste tilbudet om plass og/eller ventelisteplass hvis du ikke overholder svarfristen.
Om videregående opplæring i skole og/eller bedrift
Du kan velge mellom opplæring som fører frem til studiekompetanse eller yrkeskompetanse, med eller uten fag-/svennebrev. Du kan også velge å ta deler av opplæringen innenfor disse områdene. Les mer på www.vilbli.no.
Hvem har rett til videregående opplæring?
Opplæringsloven gir all ungdom som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende opplæring og er utskrevet med vitnemål, rett til tre års videregående opplæring. Retten må normalt være tatt ut innen utgangen av det året søkeren fyller 24 år. Du kan lese mer om dette på www.vilbli.no og du finner opplæringsloven og forskrifter på www.lovdata.no. Fylkeskommunen har plikt til å tilby opplæring til alle som har rett til videregående opplæring.
Inntaksregler
Regler for hvordan inntaket til videregående opplæring skal skje er fastlagt i en egen forskrift. Fylkeskommunene kan ha egne inntaksregler i tillegg til forskriften. Mer informasjon om søknad/inntak finner du på www.vilbli.no Er du elev ved en skole, kan du få veiledning av rådgiveren på skolen din. Du kan også ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.