MinID

ID-porten er en felles innlogging til offentlige tjenester.

   Hjelp til innlogging
Personvernerklæring

Informasjon til deg som søker videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering
Fylkeskommunen du er bosatt i tilbyr veiledning, realkompetansevurdering og opplæring på videregående nivå.


Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?
Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad, rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året de fyller 25 år.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til vidaregående opplæring for voksne. Voksne uten rett til videregående opplæring og ungdom kan, etter søknad, få tilbud om opplæring dersom det er kapasitet.


Hvordan søke videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering?
Du må søke hjemfylket ditt for å ta ut retten til videregående opplæring. Dette gjør du ved å velge ditt hjemfylke, i følge folkeregisteret, ved første gangs innlogging.

En veiledning til hele prosessen finner du her.


Fylkene som tilbyr søkning via VIGO Web er:
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Østfold