Velkommen til VIGO Kodeverksbase!

Nettstedet gir en oversikt over det sentrale kodeverket som er knyttet til videregående opplæring.

Kodeverket kommer fra Grep (Utdanningsdirektoratet sin lærplandatabase), Nasjonalt skoleregister og VIGO. Kodeverket benyttes i forbindelse med utskriving av dokumentasjon for gjennomført videregående opplæring, statistikk til sentrale myndigheter og inntak til videregående opplæring.

Utfyllende informasjon om enkelte av variablene er å finne i Registreringshåndboken.
Logg inn som vanlig bruker med lesetilgang
Logg inn kun for administrator
Brukernavn


Passord