Velkommen til VigoSkole!

Dette er et nettsted for skolene for å få oversikt over tjenester knyttet til videregående opplæring. Tilgangen fylkeskommunen har gitt deg bestemmer hvilken informasjon som er tilgjengelig for deg.

Informasjon som finnes på nettstedet er antall inntatte elever, karakterstatistikk for grunnskole og videregående skole, statistikk på skolenivå, søknadsstatus, ventelister og opplastingsportal for grunnskolen.

Lykke til!

Fylke:
BrukerID: Passord: