Du er ikke logget inn.

Velkommen til VIGO Skole!

Dette er et nettsted hvor ungdomsskoler, videregående skoler og kommuner finner oversikter over søkerdata knyttet til videregående opplæring og fagskoleutdanning. Tilgangen som systemansvarlig ved skolen har gitt deg, bestemmer hvilken informasjon som er tilgjengelig for deg.
Ved hver skole finnes en systemansvarlig som kan gi andre tilsatte ved skolen tilgang til nettstedet dersom det er ønskelig. Det er fylkeskommunen som oppretter systemansvarlig basert på tilmelding fra skolen. Innlogging kan bare skje ved bruk av ID-porten.

På nettstedet finnes informasjonen om inntatte elever, ventelister, søkerstatistikk på skolenivå, søknadsstatus og opplastingsportal for grunnskolen. Statistikkene som finnes på nettstedet kan filtreres, og skolen kan ta ut den statistikken som er ønskelig for egen skole. I tillegg kan statistikkene eksporteres til Excel.

MinID

ID-porten er en felles innlogging til offentlige tjenester.

  Hjelp til innlogging